Information för flervariabelanalys

Kontakt

Här hittar ni information om hur man som student i kursen flervariabelanalys lämpligen kontaktar Mikael Forsberg

I kursens forum

Frågor som rör kursen, kursens innehåll, kursens uppgifter och annat ska ni i första hand vända er till kursens forum. Sådana frågor är ofta av intresse för andra som studerar kursen och om ni vänjer er vid att föra kurskonversationer via kursens forum så kommer mina svar till störst nytta.
I forumet kan ni också föra en gemensam konversation och på så sätt knyta kontakter och hjälpa varandra. Jag finns dock hela tiden i närheten och försöker hjälpa till när det behövs.

Privata frågor

Ibland har man frågor som är av mer privat karaktär och då är ni välkomna att skicka mig ett mail eller t.o.m. kontakta mig via telefon.
Ni kan då använda den information som finns nedan för er som är inloggade på flervariabelanalys.se
Låst kursmaterial

Det finns material här som bara är tillgängligt för medlemmar. Logga in för att ta del av detta:

Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier