Information för flervariabelanalys

Datorlaboration

Här finner ni information om datorlaborationen som gäller för VT 2016.

I kursen flervariabelanalys ingår ett laborationsmoment och denna termin så kommer detta moment direkt i kursen. Anledningen är att jag tror att när man ska studera funktioner av flera variabler så är det till stor hjälp om man kan rita upp funktionerna. Labben syftar därför till att snabbt introducera er till matematikprogrammet Mathematica så att ni kan använda detta för att rita upp funktionerna.

Här är laborationen:: Datorlabb-VT2016.pdf

Som ni ser i laborationsdokumentet så ska ni lära er att mata in en funktion i Mathematica och plotta den på olika sätt. Ni ska sedan derivera funktionen och plotta dess derivator för att hitta punkter där båda partialderivatorna blir noll (i kursen kommer vi lära oss att detta innebär att man då hittat kritiska punkter som t.ex. kan vara ett maximum)
Det ingår också att exportera funktionsuttrycket som Latex-kod som ni ska publicera i kursens forum. Tanken är att denna LaTeX kunskap ska hjälpa er när ni använder kursens forum eftersom ni med LaTeX kan skriva matematiska uttryck i forumet och därför kan ställa era frågor och synpunkter på ett bättre sätt. Miniföreläsning 1 visar hur man jobbar med latexuttrycken.

Deadline, när ska den vara klar?
Denna vår har jag satt en deadline till 12 juni. Den som lämnar in labben innan detta datum får den rättad innan midsommar. Men man kan lämna in senare men då kan rättningen dröja. Inlämningen sker via blackboard genom att ni laddar upp er labbfil. Döp helst er laborationsfil för något i stil med (om ni heter Albus Dumbledore vill säga)

albus_dumbledore.nb

så att jag kan se direkt från filnamnet vem som skickat labben.
Introduktionsvideo
Jag har gjort en kort introduktionsvideo om mathematica som kan vara till hjälp för att komma igång. Jag är rädd för att ljudet i videon bryter ihop på några ställen men jag hoppas att ni kan bortse från detta och jag tror ändå att det mesta är hörbart.

Observera också att ni behöver en webm-kompatibel webbläsre för att se videon: Firefox, Chrome, Opera, Maxthon funkar bra. Safari och Internet Explorer brukar oftast inte fungera.

Här är videons mathematica-fil
Här har ni den mathematicafil jag producerade i videon. När ni laddat upp filen i mathematica så kan ni gå till Evaluate>Evaluate Notebook från rullgardinsmenyerna. Detta kommando kör alla kommandon i filen på en gång så att de laddas in i mathematica. M-intro.nb

Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier