Information för flervariabelanalys

Om Kursen Flervariabelanalys

Denna sida visar Information om kursen flervariabelanalys mag312 som ges vid Högskolan i Gävle. Denna information avser kursen som ges under vårterminen 2016.

Kursstart vt2016

Kursen startar Måndagen 4 april 2016


De vekkoplaneringar som ni når via länkar i höger marginal (t.ex.) visar det studietempo som är lämpligt för kursen.
Man observerar att jag definierat en tidsenhet som jag kallar vekka (med dubbelt k alltså). För en kvartsfartskurs svarar varje vekka mot två vanliga kalenderveckor (vecka med ck alltså).

Examination

Kursen examineras med en salstentamen som ges i Januari i slutet av period 2
Se sidan Examination för information om hur och när flervariabelanalys examineras.

Kursledare

Ledare för distanskursen i Flervariabelanalys under 2016 är Mikael Forsberg. På kontaktsidan finns några olika sätt att kontakta mig, när ni behöver.

Registrering

Alla som har sökt kursen och har blivit antagna ska registrera sig till kursen på
studentportalen. För att kunna göra detta behöver man ett datorkonto på högskolan i Gävle som det finns länk till på studentportalsidan. När ni fått ett sådant datorkonto så får ni också en studentmailadress till högskolan i Gävle. Denna studentmail behöver ni för att ladda ned datorprogrammet Mathematica. Använd den gärna också när ni registrerar er här på flervariabelanalys.se så blir min administration enklare.

Kursplan

Kursens innehåll regleras av Högskolan i Gävles kursplan för flervariabelanalys. I kursplanen kan man se kursens innehåll, examinationsform, undervisningsform osv. Vad detta betyder i praktiken kan ses genom att studera denna kurssajt.

Kursbok

I flervariabelanslys MAG312 använder vi kapitel 12-16 i kursboken Adams, Calculus. Edition 8 är den senaste upplagan och det är denna ni köper om ni ska köpa ny bok. Det är möjligt att använda en äldre upplaga (Ed 3 - Ed 7 är ok)  och på  kursbokssidan hittar ni detaljerad information om kursboken och vilka avsnitt som ingår och vilka uppgifter som rekommenderas. Den som är registrerad och inloggad på denna kurssajt hittar även lösningar till kursbokens uppgifter på kursbokssidan. Lösningarna
till Edition 7 och 8 erbjuds här.

Kurssajten

Kurssajten www.flervariabelanalys.se är till för att vara ett stöd för era studier i flervariabelanalys. Här hittar ni föreläsningar och räkneövningar. Ni hittar lösta problem och presentationer och illustrationer med mathematica i cdf-format (computable document format)

Systemkrav

Kursens föreläsningar kräver en modern webbläsare som kan hantera html5 och videoformatet webm.
I dagsläget fungerar Google Chrome och Firefox bäst. Opera funkar också fint.

Men ...Apple Safari kan inte hantera webm utan speciella inställningar. Internet Explorer fungerar troligen inte (men testa gärna och rapportera)


CDF (computable document format) En del av föreläsningarna kommer använda sig av visualiseringar och annat gjorda i cdf-format.
För att se detta så krävs att man har installerat wolfram cdf-player.

Kursens Forum

När ni fastnar eller får problem så ska ni vända er till kursens forum. Där kan ni ställa frågor och diskutera allt som rör flervariabelanalys. Jag finns hela tiden i närheten och svarar så fort jag kan. Jag hoppas att ni tar chansen och utnyttjar forumet och kommer igång med frågorna på en gång. Innehållet i flervariabelanalys brukar ofta uppfattas som omfattande och knepigt och då är det till stor hjälp att ha möjlighet att diskutera problemen.

Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier