Information för flervariabelanalys

Samlad information om Flervariabelanalys

Här finner ni en sammanställning av information för kursen Flervariabelanalys mag312 vid högskolan i gävle

Här är information för kursen i Flervariabelanalys mag312 som ges vid högskolan i gävle VT2016

Kursen är en kvartsfartskurs
Under våren 2016 ges kursen som halvfarts kurs och ges under veckorna 14-23. En helfartskurs innebär att det normalt ska vara möjligt att hinna med materialet genom att arbeta heltid 40 timmar/vecka med kursen. Nu är vårens kurs en halvfartskurs vilket innebär att man bör räkna med att lägga ned minst 20 timmar per vecka åt kursen. Vekkoplaneringarna syftar till att vägleda till ett lämpligt studietempo.
Hemsänd kursinformation
De som blivit antagna på kursen har fått ett kursbrev hemskickat. I detta brev finns den inviteringskod som behövs för att registrera sig på denna kurssajt.
De olika informationssidorna:
Om kursen

På denna sida om kursen hittar ni också information om flervariabelanalys men som är mer utformad som kursstartssida.

Kursbok

På denna sida hittar ni information om kursboken som vi använder i kursen. Ni hittar rekommenderade uppgifter och om ni är registrerade och inloggade på flervariabelanalys.se så hittar ni även lösningar till alla uppgifter till kursboken.

Registrering

Ni behöver registrera er på kursen (via Högskolan i Gävles sajt), registrera er här på flervariabelanalys och också registrera er för att få matematikprogrammet mathematica. Information om detta finner ni på denna sida.

Examination

Denna sida innehåller information om hur kursen examineras, när kursen examineras. Här hittar ni också lösningar till tentor som givits förut.

Quickstart

Här hittar ni information som hjälper er att komma igång med flervariabelanalysstudierna.

Mathematica

Mathematica är det matematikprogram vi kommer att använda i kursens datorlaboration. Information om hur man får tag i programmet finner ni på denna sida. Jag kommer även att lägga upp datorlabben på mathematicasidan och information om hur man bäst kommer igång med Mathematica.

Kontakt

Här hittar ni information om hur ni bäst kontaktar mig, Mikael Forsberg, som är kursledare för flervariabelanalys under VT2016. När det gäller frågor om kursens innehåll osv så är det kursens forum ni ska vända er till i första hand.

Läsanvisningar för flervariabelanalys
Läsanvisningarna för kursen är utformade som vekkoplaneringar. Jag har valt att dela in kursen i ett standardtidsformat som jag kallar för vekka (stavad som vecka fast med dubbellt k!). Normalt går kursen på halvfart och en vekka stämmer då överens med en vanlig vecka.

Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier